Патенты

FaLang translation system by Faboba

Патенттер

2015-2020 жылдар ішіндегі патенттер тізімі

Шетелдік патенттер

Patent USA 6,242,617, B1, Jun.5.2001; Europian Patent № 0 946 565, 15.10.2003; Deutshchen Patent № 697 2504.9-08. 03.03.2005; Swiss Patent № 00946565, 19.01.2004; Patent China ZL 200680055852.4, 26.12.2012 S.M. Adekenov Method and device for production of lyophilized hydrochloride-1β, 10β-epoxy-13-dimethylaminoguaia-3(4)-en-6,12-olide.
Patent USA 69930329, 11.05.1999. S.M. Adekenov Therapeutic uses of arglabin in combination with other chemoterapy agents.
Patent USA 6,020,365В1, 01.02.2000. S.M. Adekenov Arglabin compounds and therаpeutic uses there of.
Patent USA № 6,693,127 В 1, 17.02.2004. S.M. Adekenov Pharmaceutical compositions of arglabin and arglabin derivatives.
Europian Patent № 2069357, 26.08.2015. S.M. Adekenov Method for production of hydrochloride-1,10-epoxy-13-dimethylaminoguaia-3(4)-en-6,12-olide, the lyophilized antitumor preparation “Arglabin”.
14.07.2011 ж. Р 5246 Грузия патенті. С.М. Әдекенов Лиофилизацияланған, ісікке қарсы «Арглабин» құралы 1(10)-эпокси-13-диметиламино-5,7,6,11(Н)-гвай-3(4)-ен-6,12-олид гидрохлоридін алу тәсілі.
30.08.2011 ж. № 96305 Украина патенті. С.М. Әдекенов Лиофилизацияланған, ісікке қарсы «Арглабин» құралы 1(10)-эпокси-13-диметиламино-5,7,6,11(Н)-гвай-3(4)-ен-6,12-олид гидрохлоридін алу тәсілі.
28.02.2008 ж. № 009712 еуразиялық патент. С.М. Әдекенов Радиосенсибилизациялаушы құрал алу тәсілі.
30.12.2008 ж. № 011072 еуразиялық патент. С.М. Әдекенов Цитопротекторлық құрал алу тәсілі.
30.08.2011 ж. № 015557 еуразиялық патент. С.М. Әдекенов Лиофилизацияланған, ісікке қарсы «Арглабин» құралы 1(10)β-эпокси-13-диметиламино-5,7α,6,11β(Н)-гвай-3(4)-ен-6,12-олид гидрохлоридін алу тәсілі.
29.02.2016 ж. № 022691 еуразиялық патент. С.М. Әдекенов Бальзамды теректің (Populus balsamifera L.) бүршіктерінен алынған пиностробин негізінде гепатопротекторлық құрал алу тәсілі.
31.05.2016 ж. № 023377 еуразиялық патент. С.М. Әдекенов Сортаң шұбаршөптен Saussurea salsa (Pall.) Spreng. лямблиозға және қабынуға қарсы «Саусалин» құралын алу тәсілі.

2015-2021 жж. Қазақстан Республикасының патенттері

13.08.2021 ж. №35084 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Хабаров И.А. Бальзамды теректің (Populus balsamifera L.) бүршіктерінен пиностробин алу тәсілі.
17.03.2020 ж. № 34238 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Боева А.И., Баешева Д.А., Шайдаров М.З. Созылмалы описторхозды емдеу тәсілі.
17.03.2020 ж. № 34230 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Бейсенбаев А.Р., Жабаева А.Н. Пиностробин оксимінің негізінде суда еритін субстанция алу тәсілі.
18.06.2019 ж. 33713 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Кішкентаева А.С., Атажанова Г.А. Орта тұқашты (Chartolepis intermedia Boiss.) экстракциялау тәсілі.
26.04.2019 ж. 33595 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Итжанова Х.И., Жабаева А.Н. Иммунтүрлендіруші құрал.
30.07.2018 ж. 33040 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Даиров А.К., Кішкентаева А.С., Байбулова А.К., Атажанова Г.А. Гельминтке қарсы белсенділігі бар 13-анабазинил-1,10 β-эпокси-5,7α, 6β(н)-гвай-3,4-ен-6,12-олид.
06.06.2018 ж. №32917 ҚР патенті. Атажанова Г.А., Әдекенов С.М., Мұқашева Ф.Т., Геринг А.В. Бұташық таужусан шикізатын кешенді қайта өңдеу тәсілі.
02.04.2018 ж. № 32754 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Атажанова Г.А., Геринг А.В., Мұқашева Ф.Т., Сейдахметова Р.Б. Тықыр жусанның эфир майы қосылған бактерияға қарсы сабын композициясы.
29.01.2018 ж. №2646 ҚР патенті. Нұрмағанбетов Ж.С., Сейдахметова Р.Б., Анаев А.А., Тұрмұхамбетов А.Ж., Әдекенов С.М. Фагоцитозды ынталандыру белсенділігі бар 7-Mетокси-1-метил-9H-пиридо[3,4-b]индол.
15.01.2018 ж. №32653 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Жабаева А.Н., Итжанова Х.И., Титова Н.Г. Парадонтозға қарсы құрал.
16.10.2017 ж. № 32482 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Толоконников Е.Г., Итжанова Х.И., Жабаева А.Н., Корнеева В.С., Хабарова И.А. Тықыр жусан шикізатын кешенді қайта өңдеу тәсілі.
16.10.2017 ж. № 32471 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Кішкентаева А.С., Сейдахметова Р.Б., Атажанова Г.А., Смағұлов М.К., Романова М.А. Гепатопротекторлық белсенділігі бар 13-анабазинил-1,10 β- эпокси-5,7α, 6β(н)-гвай-3,4-ен-6,12-олид.
17.07.2017 ж. № 32302 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Асанова Г.К., Шайкенова Ж.С., Шаушеков З.К. Қаратау маралтамырының (Rhaponticum karatavicum Regel et Schmalh.) каллус ұлпасын алу тәсілі.
18.04.2017 ж. № 32045 ҚР патенті. Әдекенов С.М. Бас миының глиома жасушаларының пролиферациясын басатын құрал.
30.12.2016 ж. №31813 ҚР патенті. Мұқышева Г.К., Жанымханова П.Ж., Байсаров Ғ.М., Сейдахметова Р.Б., Әдекенов С.М. Айқын қабынуға қарсы белсенділігі бар (2Е)-1-{2-[(5-бромпентил)окси]-6-гидрокси-4-метоксифенил}-3-фенилпроп-2-ен-1-он.
08.07.2016 ж. № 31388 ҚР патенті. Атажанова Г.А., Жабаева А.Н., Әдекенов С.М. Бұташық таужусанның Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak. эфир майы негізіндегі «Аяфрол» жараны жазатын жақпамайы.
23.02.2015 ж. № 29584 ҚР патенті. Әдекенов С.М., Нұрмағанбетов Ж.С., Тұрмұхамбетов А.Ж., Анаев А.А., Арыстан Л.И., Сариев А.К. Mетокси-1-метил-9H-пиридо[3,4-b]индол-2N-гидрохлоридті депрессияға, гипоксияға және паркинсонға қарсы құрал ретінде қолдану.